top of page
Image by Tekton

MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

Määräaikaishuolto on auton säännöllinen huoltotoimenpide, joka suoritetaan valmistajan suositusten mukaisesti tietyn aikavälin tai ajokilometrimäärän kuluttua. Määräaikaishuoltojen tarkoituksena on varmistaa auton toimivuus, turvallisuus ja luotettavuus, sekä ehkäistä mahdollisia vikoja ja korjauskustannuksia.Määräaikaishuoltoihin sisältyy yleensä erilaisia tarkastuksia, huoltoja ja korjauksia. Yleisimpiä huoltotoimenpiteitä ovat esimerkiksi öljynvaihto, ilmansuodattimen vaihto, jarrujen tarkastus, jarrunesteiden vaihto, suodattimien vaihto, sytytystulppien vaihto ja ilmastointijärjestelmän huolto.Määräaikaishuollon tarve ja sisältö vaihtelevat auton merkin, mallin, iän ja ajokilometrien mukaan. Auton omistajan kannattaa tutustua valmistajan suosittelemiin huoltoväleihin ja -toimenpiteisiin auton käyttöohjekirjasta tai verkkosivuilta, ja huolehtia huoltojen ajoissa suorittamisesta.Määräaikaishuollon suorittaminen autokorjaamossa ammattilaisen toimesta voi olla hyödyllistä, sillä korjaamossa huoltoja suoritetaan valmistajan suositusten mukaisesti ja mahdolliset viat ja ongelmat voidaan havaita ja korjata ajoissa ennen kuin ne aiheuttavat suurempia korjauskustannuksia tai turvallisuusriskejä.

Öljynvaihto on yksi auton tärkeimmistä huoltotoimenpiteistä, jonka tarkoituksena on pitää auton moottori hyvässä kunnossa ja pidentää sen käyttöikää. Moottoriöljy on auton voiteluaine, joka vähentää kitkaa ja kulumista moottorin osien välillä, sekä auttaa poistamaan lämpöä moottorista.
Öljynvaihto tarkoittaa vanhan öljyn poistamista moottorista ja uuden öljyn lisäämistä. Öljynvaihto sisältää yleensä myös öljynsuodattimen vaihdon, sillä öljynsuodatin poistaa moottoriöljystä likaa ja epäpuhtauksia.
Öljynvaihdon tarve ja tiheys riippuvat auton merkistä, mallista, iästä ja ajokilometreistä. Yleensä öljynvaihtoväli on noin 10 000-15 000 kilometriä tai kerran vuodessa. Joissakin uusissa autoissa on kuitenkin pidemmät öljynvaihtovälit, jopa 20 000-30 000 kilometriä.
Öljynvaihdon laiminlyöminen voi johtaa öljyn likaantumiseen ja paksuuntumiseen, joka voi vähentää sen voitelukykyä ja heikentää moottorin suorituskykyä. Lisäksi vanha moottoriöljy voi aiheuttaa korroosiota ja haitallisia hiukkasia moottorin sisällä, mikä voi vahingoittaa moottoria ja aiheuttaa kalliita korjauskustannuksia.
Öljynvaihto on suhteellisen yksinkertainen huoltotoimenpide, jonka voi tehdä itse, jos tietää mitä tekee ja on käytössä tarvittavat työkalut ja öljyt. Useimmat autokorjaamot tarjoavat myös öljynvaihtopalveluita, joissa öljynvaihto suoritetaan ammattilaisen toimesta.

bottom of page